Xin chào Khách |   Đăng nhập 
Tên chương:
select
Đơn vị hành chính:
select
Xuất Word Xuất excel
STTTên bản đồTên chươngTên ĐVHCNgày tạo
1Bản đồ chất lượng nước dưới đấtTài nguyên nướcTỉnh Thanh Hoá04/10/2016
2Bản đồ chất lượng nước mặtTài nguyên nướcTỉnh Thanh Hoá03/10/2016
3Bản đồ đặc tính đất Bỉm SơnBản đồ đấtThị xã Bỉm Sơn07/12/2016
4Bản đồ đặc tính đất Lang ChánhBản đồ đấtHuyện Lang Chánh07/12/2016
5Bản đồ đặc tính đất Mường LátBản đồ đấtHuyện Mường Lát07/12/2016
6Bản đồ đặc tính đất Ngọc LặcBản đồ đấtHuyện Ngọc Lặc07/12/2016
7Bản đồ đặc tính đất Sầm SơnBản đồ đấtThị xã Sầm Sơn07/12/2016
8Bản đồ đặc tính đất Thọ XuânBản đồ đấtHuyện Thọ Xuân07/12/2016
9Bản đồ đặc tính đất Tĩnh GiaBản đồ đấtHuyện Tĩnh Gia07/12/2016
10Bản đồ đặc tính đất TP Thanh HóaBản đồ đấtThành phố Thanh Hóa07/12/2016
11Bản đồ đất bị mặn hóaThoái hóa đấtTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
12Bản đồ đất bị thoái hóaThoái hóa đấtTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
13Bản đồ đất bị xói mònThoái hóa đấtTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
14Bản đồ đất suy giảm độ phìThoái hóa đấtTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
15Bản đồ đất tỉnhBản đồ đấtTỉnh Thanh Hoá21/02/2017
16Bản đồ du lịch tỉnh Thanh HóaDu lịchTỉnh Thanh Hoá05/10/2016
17Bản đồ HC Huyện Bá ThướcHành chínhHuyện Bá Thước01/10/2016
18Bản đồ HC Huyện Cẩm ThủyHành chínhHuyện Cẩm Thủy01/10/2016
19Bản đồ HC huyện Đông SơnHành chínhHuyện Đông Sơn01/10/2016
20Bản đồ HC huyện Hà TrungHành chínhHuyện Hà Trung01/10/2016
21Bản đồ HC huyện Hậu LộcHành chínhHuyện Hậu Lộc01/10/2016
22Bản đồ HC huyện Hoằng HóaHành chínhHuyện Hoằng Hóa01/10/2016
23Bản đồ HC huyện Lang ChánhHành chínhHuyện Lang Chánh01/10/2016
24Bản đồ HC huyện Mường LátHành chínhHuyện Mường Lát01/10/2016
25Bản đồ HC huyện Nga SơnHành chínhHuyện Nga Sơn01/10/2016
26Bản đồ HC huyện Ngọc LặcHành chínhHuyện Ngọc Lặc01/10/2016
27Bản đồ HC huyện Như ThanhHành chínhHuyện Như Thanh01/10/2016
28Bản đồ HC huyện Như XuânHành chínhHuyện Như Xuân01/10/2016
29Bản đồ HC huyện Nông CốngHành chínhHuyện Nông Cống01/10/2016
30Bản đồ HC huyện Quan HóaHành chínhHuyện Quan Hóa01/10/2016
31Bản đồ HC huyện Quan SơnHành chínhHuyện Quan Sơn01/10/2016
32Bản đồ HC huyện Quảng XươngHành chínhHuyện Quảng Xương01/10/2016
33Bản đồ HC huyện Thạch ThànhHành chínhHuyện Thạch Thành01/10/2016
34Bản đồ HC huyện Thiệu HóaHành chínhHuyện Thiệu Hóa01/10/2016
35Bản đồ HC huyện Thọ XuânHành chínhHuyện Thọ Xuân01/10/2016
36Bản đồ HC huyện Thường XuânHành chínhHuyện Thường Xuân01/10/2016
37Bản đồ HC huyện Tĩnh GiaHành chínhHuyện Tĩnh Gia01/10/2016
38Bản đồ HC huyện Triệu SơnHành chínhHuyện Triệu Sơn01/10/2016
39Bản đồ HC huyện Vĩnh LộcHành chínhHuyện Vĩnh Lộc01/10/2016
40Bản đồ HC huyện Yên ĐịnhHành chínhHuyện Yên Định01/10/2016
41Bản đồ HC Tỉnh Thanh HóaHành chínhTỉnh Thanh Hoá01/10/2016
42Bản đồ HC TP Thanh HóaHành chínhThành phố Thanh Hóa01/10/2016
43Bản đồ HC TX Bỉm SơnHành chínhThị xã Bỉm Sơn01/10/2016
44Bản đồ HC TX Sầm SơnHành chínhThị xã Sầm Sơn01/10/2016
45Bản đồ hiện trạng môi trường tỉnh Thanh HóaMôi trườngTỉnh Thanh Hoá29/12/2016
46Bản đồ HTKTSD_XTTài nguyên nướcTỉnh Thanh Hoá01/10/2016
47Bản đồ HTSDĐ huyện Bá ThướcHiện trạng SDĐHuyện Bá Thước05/10/2016
48Bản đồ HTSDĐ Huyện Cẩm ThủyHiện trạng SDĐHuyện Cẩm Thủy04/10/2016
49Bản đồ HTSDĐ Huyện Đông SơnHiện trạng SDĐHuyện Đông Sơn04/10/2016
50Bản đồ HTSDĐ Huyện Hà TrungHiện trạng SDĐHuyện Hà Trung04/10/2016
51Bản đồ HTSDĐ Huyện Hậu LộcHiện trạng SDĐHuyện Hậu Lộc04/10/2016
52Bản đồ HTSDĐ Huyện Hoằng HóaHiện trạng SDĐHuyện Hoằng Hóa04/10/2016
53Bản đồ HTSDĐ Huyện Lang ChánhHiện trạng SDĐHuyện Lang Chánh04/10/2016
54Bản đồ HTSDĐ Huyện Mường LátHiện trạng SDĐHuyện Mường Lát04/10/2016
55Bản đồ HTSDĐ Huyện Nga SơnHiện trạng SDĐHuyện Nga Sơn04/10/2016
56Bản đồ HTSDĐ Huyện Ngọc LặcHiện trạng SDĐHuyện Ngọc Lặc04/10/2016
57Bản đồ HTSDĐ Huyện Như ThanhHiện trạng SDĐHuyện Như Thanh04/10/2016
58Bản đồ HTSDĐ Huyện Như XuânHiện trạng SDĐHuyện Như Xuân04/10/2016
59Bản đồ HTSDĐ Huyện Nông CốngHiện trạng SDĐHuyện Nông Cống04/10/2016
60Bản đồ HTSDĐ huyện Quan HóaHiện trạng SDĐHuyện Quan Hóa04/10/2016
61Bản đồ HTSDĐ huyện Quan SơnHiện trạng SDĐHuyện Quan Sơn04/10/2016
62Bản đồ HTSDĐ huyện Quảng XươngHiện trạng SDĐHuyện Quảng Xương04/10/2016
63Bản đồ HTSDĐ huyện Thạch ThànhHiện trạng SDĐHuyện Thạch Thành04/10/2016
64Bản đồ HTSDĐ huyện Thiệu HóaHiện trạng SDĐHuyện Thiệu Hóa04/10/2016
65Bản đồ HTSDĐ huyện Thọ XuânHiện trạng SDĐHuyện Thọ Xuân04/10/2016
66Bản đồ HTSDĐ huyện Thường XuânHiện trạng SDĐHuyện Thường Xuân04/10/2016
67Bản đồ HTSDĐ huyện Tĩnh GiaHiện trạng SDĐHuyện Tĩnh Gia04/10/2016
68Bản đồ HTSDĐ huyện Triệu SơnHiện trạng SDĐHuyện Triệu Sơn04/10/2016
69Bản đồ HTSDĐ huyện Vĩnh LộcHiện trạng SDĐHuyện Vĩnh Lộc04/10/2016
70Bản đồ HTSDĐ huyện Yên ĐịnhHiện trạng SDĐHuyện Yên Định04/10/2016
71Bản đồ HTSDĐ Thị Xã Bỉm SơnHiện trạng SDĐThị xã Bỉm Sơn04/10/2016
72Bản đồ HTSDĐ Thị Xã Sầm SơnHiện trạng SDĐThị xã Sầm Sơn04/10/2016
73Bản đồ HTSDĐ Tỉnh Thanh HóaHiện trạng SDĐTỉnh Thanh Hoá05/10/2016
74Bản đồ HTSDĐ TP Thanh HóaHiện trạng SDĐThành phố Thanh Hóa05/10/2016
75Bản đồ KCN Bãi TrànhKhu công nghiệpTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
76Bản đồ KCN Bỉm SơnKhu công nghiệpTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
77Bản đồ KCN Hoàng LongKhu công nghiệpTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
78Bản đồ KCN Lễ MônKhu công nghiệpTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
79Bản đồ KCN Sao VàngKhu công nghiệpTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
80Bản đồ KCN Tây Bắc GaKhu công nghiệpTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
81Bản đồ KCN Thạch QuảngKhu công nghiệpTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
82Bản đồ khoáng sản Thanh HóaKhoáng sảnTỉnh Thanh Hoá05/10/2016
83Bản đồ khu kinh tế Nghi SơnKhu công nghiệpHuyện Tĩnh Gia21/02/2017
84Bản đồ QHPT các công trình chủ yếu tỉnh Thanh Hóa GĐ 2020 - 2030Kinh tế xã hộiTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
85Bản đồ QHSDĐ huyện Bá ThướcQuy hoạch SDĐHuyện Bá Thước05/10/2016
86Bản đồ QHSDĐ huyện Cẩm ThủyQuy hoạch SDĐHuyện Cẩm Thủy05/10/2016
87Bản đồ QHSDĐ Huyện Đông SơnQuy hoạch SDĐHuyện Đông Sơn04/10/2016
88Bản đồ QHSDĐ Huyện Hà TrungQuy hoạch SDĐHuyện Hà Trung04/10/2016
89Bản đồ QHSDĐ Huyện Hậu LộcQuy hoạch SDĐHuyện Hậu Lộc04/10/2016
90Bản đồ QHSDĐ huyện Hoằng HóaQuy hoạch SDĐHuyện Hoằng Hóa04/10/2016
91Bản đồ QHSDĐ huyện Lang ChánhQuy hoạch SDĐHuyện Lang Chánh05/10/2016
92Bản đồ QHSDĐ Huyện Mường LátQuy hoạch SDĐHuyện Mường Lát04/10/2016
93Bản đồ QHSDĐ Huyện Nga SơnQuy hoạch SDĐHuyện Nga Sơn04/10/2016
94Bản đồ QHSDĐ Huyện Ngọc LặcQuy hoạch SDĐHuyện Ngọc Lặc04/10/2016
95Bản đồ QHSDĐ Huyện Như ThanhQuy hoạch SDĐHuyện Như Thanh04/10/2016
96Bản đồ QHSDĐ Huyện Như XuânQuy hoạch SDĐHuyện Như Xuân04/10/2016
97Bản đồ QHSDĐ Huyện Nông CốngQuy hoạch SDĐHuyện Nông Cống04/10/2016
98Bản đồ QHSDĐ Huyện Quan HóaQuy hoạch SDĐHuyện Quan Hóa04/10/2016
99Bản đồ QHSDĐ Huyện Quan SơnQuy hoạch SDĐHuyện Quan Sơn04/10/2016
100Bản đồ QHSDĐ Huyện Quảng XươngQuy hoạch SDĐHuyện Quảng Xương04/10/2016
101Bản đồ QHSDĐ huyện Thạch ThànhQuy hoạch SDĐHuyện Thạch Thành05/10/2016
102Bản đồ QHSDĐ Huyện Thiệu HóaQuy hoạch SDĐHuyện Thiệu Hóa04/10/2016
103Bản đồ QHSDĐ huyện Thọ XuânQuy hoạch SDĐHuyện Thọ Xuân05/10/2016
104Bản đồ QHSDĐ huyện Thường XuânQuy hoạch SDĐHuyện Thường Xuân05/10/2016
105Bản đồ QHSDĐ huyện Tĩnh GiaQuy hoạch SDĐHuyện Tĩnh Gia05/10/2016
106Bản đồ QHSDĐ huyện Triệu SơnQuy hoạch SDĐHuyện Triệu Sơn05/10/2016
107Bản đồ QHSDĐ huyện Vĩnh LộcQuy hoạch SDĐHuyện Vĩnh Lộc05/10/2016
108Bản đồ QHSDĐ huyện Yên ĐịnhQuy hoạch SDĐHuyện Yên Định05/10/2016
109Bản đồ QHSDĐ tỉnh Thanh HóaQuy hoạch SDĐTỉnh Thanh Hoá05/10/2016
110Bản đồ QHSDĐ TP.Thanh HóaQuy hoạch SDĐThành phố Thanh Hóa05/10/2016
111Bản đồ QHSDĐ Tx.Bỉm SơnQuy hoạch SDĐThị xã Bỉm Sơn05/10/2016
112Bản đồ QHSDĐ TX.Sầm SơnQuy hoạch SDĐThị xã Sầm Sơn05/10/2016
113Bản đồ tài nguyên nước dưới đấtTài nguyên nướcTỉnh Thanh Hoá01/10/2016
114Bản đồ Thanh Hóa trong tổ quốc Việt NamVị trí địa lýTỉnh Thanh Hoá01/10/2016
115Bản đồ Thanh Hóa và các tỉnh lân cậnVị trí địa lýTỉnh Thanh Hoá05/10/2016
116Bản đồ thoái hóa đất độ phìThoái hóa đấtTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
117Bản đồ thoái hóa đất kết vónThoái hóa đấtTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
118Bản đồ thoái hóa đất khô hạnThoái hóa đấtTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
119Bản đồ thoái hóa đất lụtThoái hóa đấtTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
120Bản đồ trữ lượng nước dưới đấtTài nguyên nướcTỉnh Thanh Hoá01/10/2016
121BĐ các điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất Thanh HóaThoái hóa đấtTỉnh Thanh Hoá07/12/2016
Liên hệ:

Bản quyền @2016 thuộc Trung tâm thông tin
Sở Tài nguyên môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thánh - Thành phố Thanh Hóa -
Tỉnh Thanh Hóa
Đơn vị phát triển:

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ phần mềm và Gis
Cục Công nghệ thông tin
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thống kê truy cập:
Số người đang truy cập: 2
Số người truy cập hôm nay: 32
Tổng số lượt truy cập: 151473
Tổng số thành viên: 9
 
Atlas điện tử tỉnh Thanh Hóa